dijous, 10 de gener de 2019

Què cal saber sobre la Inspecció de Treball de Catalunya?

Tothom té dret a posar una denúncia davant de la Inspecció de Treball, encara que no sigui treballador/a de l’empresa que es denuncia. La persona denunciant és informada sobre si s’inicia o no procediment sancionador. Tanmateix, la persona que denuncia no necessàriament esdevé persona interessada dins el procediment. No s’admetran les denúncies anònimes, tampoc les fetes sense cap fonament, ni les referents a assumptes en coneixement d’un òrgan judicial. L’origen de la denúncia es tractarà sempre confidencialment. Les denúncies i les sol·licituds de mediació es poden presentar a les diferents inspeccions territorials.

http://treball.gencat.cat/web/.content/14_-_inspeccio_de_treball/ITC-eina-justicia-social/Triptico_ITC_cast.pdf


El/la ciudadano/a tiene derecho a poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo, aunque no sea trabajador/a de la empresa que se denuncia. La persona denunciante es informada sobre si se inicia o no el procedimiento sancionador. Sin embargo, la persona que denuncia no necesariamente es persona interesada en dicho procedimiento. No se admitirán denuncias anónimas, tampoco aquellas sin ningún fundamento, ni las referentes a asuntos en conocimiento de un órgano judicial. El origen de la denuncia se tratará siempre confidencialmente. Las denuncias se pueden presentar en las diferentes inspecciones territoriales.

->http://treball.gencat.cat/web/.content/14_-_inspeccio_de_treball/ITC-eina-justicia-social/Triptico_ITC_cast.pdf

dimarts, 20 de novembre de 2018

Sessions Informatives dels teus drets laborals
Sessions Informatives, novembre 2018
Una introducció bàsica als teus drets laborals, gratuïtes i obertes a tots els treballadors i les treballadores al sector no reglada.
Estan plenes d'informació útil amb la qual pots millorar les teves condicions al teu centre! 


Sesiones Informativas, Noviembre 2018
Una introdución básica a tus derechos laborales, gratuitas y abiertas a todos los trabajadores y las trabajadoras en el sector no reglado.
Están llenas de información con la cual podrías mejorar las condiciones laborales en tu centro! 

Information Sessions, November 2018
These sessions are a basic introduction to your labour rights, they're free of charge and open to all workers in the 'no reglada' sector.
They're full of information with which you could improve the working conditions in your centre!


Dijous, 29 de novembre, de 18:30-20:00, sala 45, Via Laietana 16, Barcelona

Divendres, 30 de novembre, de 10:30-12:00, sala 45, Via Laietana 16, Barcelona.

dilluns, 5 de novembre de 2018

Manual de supervivencia de la enseñanza no reglada
Encontrarás las respuestas a todas estas preguntas:

1. ¿Qué hago si la empresa me paga por debajo de lo que marca el convenio?
2. ¿Qué hago si estoy trabajando sin contrato?
3. El dueño de mi empresa se queja, diciéndome que no puede pagarme según la ley porque es una empresa pequeña, no gana suficiente, etc... ¿Qué hago?
Vale, entiendo el punto anterior, pero he notado que el volumen de clases ha bajado en mi escuela últimamente. ¿Y si mi jefe no mintiera sobre la situación económica?
4. ¿Por qué mi empresa me paga parte del salario en negro?
5. ¿Cómo puedo denunciar ante la Inspección de Trabajo y es realmente seguro?
6. ¿Merece la pena denunciar? ¿No me estaré buscando problemas innecesarios con mi jefe quien, a fin de cuentas, es el que tiene la sartén por el mango y me puede despedir?
7. ¿Qué puedo hacer si en el contrato figuran menos horas de las que en realidad trabajo?
En mi empresa tengo un trabajo a jornada parcial, aunque me gustaría tener uno a jornada completa. ¿Puedo hacer algo?
8. Tengo un contrato de obra y servicio. ¿Es legal? 

9. Me parece que en mi empresa se han equivocado al calcularme la antigüedad, pero no estoy segura.
10. Antes en mi escuela nos pagaban un extra por clase en empresa, pero la Dirección acaba de quitárnoslo. ¿Puedo hacer algo aunque este complemento no estuviera recogido en ningún papel o acuerdo?
11. Mi jefe me ha dicho que este curso si quiero trabajar tendré que hacerme autónoma pues hay menos plazas para trabajadores asalariados. ¿Es legal?
12. ¿Qué otras irregularidades son frecuentes en nuestro sector y que se pueden denunciar?
13. ¿Qué plazos tengo para reclamar y dónde puedo hacerlo?
14. ¿Quién defiende los derechos de los trabajadores?
Más información:

web: educacio.ccoo.cat/noreglat.ccoo.cat

facebook: CCOO Ensenyament No Reglat

twitter: @CCOONoReglat

dilluns, 10 de setembre de 2018

Sessions Informatives dels teus drets laboralsSessions Informatives, octubre 2018
Una introducció bàsica als teus drets laborals, gratuïtes i obertes a tots els treballadors i les treballadores al sector no reglada. Estan plenes d'informació útil amb la qual pots millorar les teves condicions al teu centre!

Sesiones Informativas, Octubre 2018
Una introdución básica a tus derechos laborales, gratuitas y abiertas a todos los trabajadores y las trabajadoras en el sector no reglado. Están llenas de información con la cual podrías mejorar las condiciones laborales en tu centro!

Information Sessions, October 2018
These sessions are a basic introduction to your labour rights, they're free of charge and open to all workers in the 'no reglada' sector.
They're full of information with which you could improve the working conditions in your centre!


Dijous, 4 de octubre, de 18:30-20:00, sala 45, Via Laietana 16, Barcelona

Divendres, 5 de octubre, de 10:30-12:00, sala 45, Via Laietana 16, Barcelona.

dilluns, 3 de setembre de 2018

Conveni Ensenyament privat no reglat, curs 2018/2019


El VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya segueix essent el conveni d'aplicació a la no reglada

CCOO segueix sent el sindicat majoritari en els ensenyaments no reglats de Catalunya amb una representativitat del 63% de delegats i delegades. Aquesta majoria en la representativitat significa que el VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya segueix sent el conveni d'aplicació durant el curs 2018/2019.

Consulta el conveni vigent aquí: https://goo.gl/fCpezM

En el VIII Conveni, l’Annex 6 marca la seva vigència:
“Les parts signants d’aquest Conveni acorden que, un cop finalitzi la vigència d’aquest Conveni i durant el període existent fins la signatura d’altre Conveni que el substitueixi, continuaran vigents totes les clàusules normatives d’aquest Conveni.”

També, existeix un acord signat per les patronals de No Reglada, i CCOO i UGT, amb data 21 d’abril de 2008, registrat amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que estipula que:
 “Totes les parts manifesten que fins que no hi hagi acord en els nous respectius convenis queda vigent íntegrament el VIII Conveni de Catalunya de l’Ensenyament Privat en la part que afecta a cada un dels àmbits.”

A partir d’aquests dos acords i també de la sentència del Tribunal Suprem del desembre de 2014, la vigència del VIII Conveni està garantida fins que existeixi el primer conveni d’eficàcia general a Catalunya.

CCOO, com sempre, estem disposats a negociar un conveni per a tot el sector de No Reglada que serveixi per garantir unes condicions laborals dignes pels treballadors i treballadores i per desbloquejar les taules salarials.


 

diumenge, 1 de juliol de 2018

Per un conveni digne al sector dels ensenyaments no reglats de CatalunyaEl novembre de 2017 es van reprendre les negociacions del futur primer conveni col·lectiu de l’ensenyament i la formació privada no reglada de Catalunya.
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest conveni, encara no acordat, seria totes les empreses de titularitat privada que es dediquen a impartir formació professional privada per a l’ocupació i en general qualsevol ensenyament no reglat (perruqueria i estètica, teràpies alternatives, idiomes, informàtica, artística i musical, esportiva, comunicació, imatge i so, sanitària, gestió administrativa i empresarial, prevenció de riscos laborals, preparació per a oposicions, reforç escolar i altres).

La mesa de negociació està constituïda per la part empresarial pels representants de la FEDERACIÓ EMPRESARIAL CATALANA DE LA FORMACIÓ (CATFormació), la FEDERACIÓ CATALANA DE CENTRES D’ENSENYAMENT (FCCE) i la CONFEDERACIÓ DE CENTRES AUTÒNOMS DE CATALUNYA (CCAEC) i per la part social pels representants dels sindicats CCOO i UGT.
 
Fins al març de 2018 s’han celebrat 5 reunions. A l'abril es va sotmetre la proposta sorgida de la mesa de negociació a una consulta oberta a tots els treballadors i les treballadores del sector. El 85% dels vots van ser en contra de la signatura del text del conveni. Malgrat això, des de CCOO hem intentat resoldre les diferències amb la patronal durant les últimes setmanes. Finalment, però, l’immobilisme de la part empresarial ha impossibilitat l’acord per un nou conveni. 

L’any 2017 CCOO i UGT van treballar en una plataforma conjunta per començar les negociacions amb la patronal. Cal dir que a la mesa de negociació la UGT sovint ha fet el joc a la patronal tot mantenint posicionaments més propers als interessos dels empresaris fet que ha debilitat la capacitat de negociació dels representants de la part social. Per exemple, la UGT s’ha mostrat favorable a la supressió dels triennis i del premi de fidelitat per als nous contractes i les noves categories professionals. La UGT accepta reduir els dies de descans retribuït, passant dels 21 dies contemplats al conveni sectorial vigent per al nostre sector (VIII Conveni d’Ensenyament Privat de Catalunya) a tan sols 12 dies. CCOO, en canvi, defensa el manteniment dels triennis i el premi de fidelitat per a tothom i el manteniment dels 21 dies de descans retribuït. 

Les treballadores del sector dels ensenyaments no reglats de Catalunya organitzades en el marc del sindicat CCOO reclamem un conveni digne, recuperar els increments salarials no percebuts des de l’any 2008 fruit de la congelació de les taules salarials, l’aplicació de l’IPC per a calcular l’augment anual dels salaris i la reducció efectiva de la jornada anual per poder conciliar la vida laboral i personal. Així mateix, denunciem la contractació temporal abusiva i reivindiquem el reconeixement de l’antiguitat des del primer contracte.

Volem denunciar l’immobilisme de la patronal i la manca de voluntat per abordar unes negociacions des de l’honestedat i el respecte als representants de la part social. Les actituds de prepotència i menyspreu són pròpies d’unes relacions laborals ancorades dos segles enrere. Amb aquestes actituds i autoritarisme no anem enlloc.

CCOO continuarem treballant per aconseguir un conveni digne des dels valors que ens caracteritzen: l’honestedat, la coherència, la participació activa de les treballadores del sector i la transparència en la presa de decisions. 

Davant la confusió generada de forma interessada per alguns empresaris i alguns membres i delegats del sindicat UGT volem reiterar una vegada més que el conveni d’aplicació general al sector de la no reglada és el VIII Conveni d’Ensenyament Privat de Catalunya.
Finalment fem una crida a totes les treballadores del sector per organitzar-nos col·lectivament – perquè juntes som més fortes en la defensa dels nostres drets – i treballar plegades per tal d’aconseguir superar aquesta situació de bloqueig en la negociació del conveni i assolir unes condicions de treball i uns salaris més dignes. Us avancem que la tardor vinent promourem una campanya amb Inspecció de Treball.
També ens adrecem al conjunt de les empreses del sector dels ensenyaments i la formació privada no reglada per reclamar-los increments salarials conforme a l’IPC. Les treballadores del sector portem massa anys amb una pèrdua en el poder adquisitiu que ja ha esdevingut insostenible.


VINE I LLUITA AMB NOSALTRES!