dimarts, 12 de febrer de 2019

CCOO reclamarà la correcta aplicació de l'increment del Salari Mínim Interprofessional als treballadors i les treballadores i denunciarà els incompliments a la Inspecció de Treball

L’increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 900 euros mensuals en 14 pagues -el que suposa un total anual de 12.600 euros- i la seva entrada en vigor, al gener del 2019, pot produir alguns incompliments i frau en la seva aplicació per part de les empreses, segons considera CCOO de Catalunya.

Les noves quanties suposen un increment del 22,3%, tot i que l’SMI encara està molt lluny del fixat als països del nostre entorn i que cal acostar-ho al 60 % del salari mitjà, com indica la Carta Social Europea.

Tot i l’aplicació d’aquest increment del salari mínim, les persones treballadores tindran dret a percebre els complements salarials que estiguin vinculats a circumstàncies personals, o del lloc de treball, a més dels complements extrasalarials, que no formen part del salari garantit i que no podran ser absorbits ni compensats.


CCOO reclamarà la correcta aplicació de l'increment del Salari Mínim Interprofessional als treballadors i les treballadores i denunciarà els incompliments a la Inspecció de Treball

CCOO reclamará la correcta aplicación del incremento del Salario Mínimo Interprofesional a los trabajadores y las trabajadoras y denunciará los incumplimientos a la Inspección de Trabajo


dilluns, 4 de febrer de 2019

8 de març, dia Internacional de les Dones: CCOO convoca vaga general a l'educació


CCOO convoca vaga general a l'educació en tot l'Estat

8 de març, Dia Internacional de les Dones

La Federació d'Educació de CCOO apel·la a la defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i dels drets humans, i a la lluita contra les violències masclistes.

La Federació d'Educació de CCOO convoca vaga general en Educació el pròxim 8 de març dins del marc sindical confederal, que possibilita l'atur de 24 hores en sectors estratègics com l'ensenyament, clau per a l'eradicació del sexisme i l'avanç cap a una societat igualitària. 

Cada vegada és més urgent situar la igualtat, la coeducació i l'eliminació de violències en el centre del debat educatiu, per a promoure un canvi en les polítiques educatives que situïn al nostre país en llindars de progrés i desenvolupament d'acord amb el temps social. CCOO ha insistit repetidament en la necessitat que els governs posin els mitjans suficients perquè aquestes polítiques garanteixin la transformació del androcentrisme educatiu.

En el que va d'any, han assassinat a sis dones pel fet de ser-ho i s'han produït repetides violacions en grup. Davant això, el sistema judicial ha posat de manifest la urgència d'establir una estratègia global, concreta i d'impacte. No obstant això, encara no s'ha implementat pràcticament cap de les propostes que s'han de desenvolupar en el marc educatiu de la Llei 3/2007, ni s'han posat en marxa les mesures de l'acabat d'aprovar Pacte d'Estat contra la violència a les dones que obliga a impulsar iniciatives concretes en educació, com tampoc s'ha alliberat el pressupost per a això. 

Des de la Federació d'educació de CCOO, demandem: 

Continguts curriculars que abordin la història de les dones, amb presència d'autores de totes les matèries en els llibres de textos. Nomenament d'una persona agent d'igualtat amb crèdit horari diari, recursos econòmics i materials per a dur a terme quantes mesures siguin adequades per a assegurar la igualtat entre homes i dones. 

Contingut avaluable sobre prevenció del sexisme, canvis en els rols socials de gènere, sexualitats, respecte a les diversitats, identitats i expressions de gènere. 

Actualització de la vivència coeducativa als patis i espais escolars comuns més participativa i col·lectiva, en la qual es fomenti el respecte i la igualtat en tots els centres educatius, acadèmics i universitaris. 

Finançament per a aquells centres que disposin d'un projecte d'innovació educativa amb perspectiva de gènere. 

Inclusió de continguts relatius a formació per a la igualtat, amb perspectiva de gènere i prevenció de les violències, en els diferents processos d'accés a la professió docent.

Fons addicionals, en els PGE 2019, per a eliminar la bretxa salarial en l'àmbit de l'educació, situada en l'actualitat entorn del 8%, aproximadament. 

Elaboració, aprovació i promoció de protocols específics sobre assetjament sexual i per motiu de gènere en tots els sectors educatius, així com impuls a mesures concretes en els centres,amb la participació de l'alumnat. 

Extensió immediata del permís de paternitat per a promoure la conciliació laboral i familiar. 

Negociació urgent dels plans d'igualtat en tots els sectors educatius, incidint especialment en aquells en els quals existeix major bretxa salarial, precarietat i inestabilitat. 

Obligatorietat de tots els centres privats de disposar de plans d'igualtat que garanteixin la reducció de la temporalitat i parcialitat per a les dones. 

Mesures extraordinàries per a les dones víctimes de violència de gènere. 

Posada en marxa d'un pla de formació obligatori en matèria d'igualtat, gènere, identitats i diversitats en tots els sectors educatius.

L'educació és l'altaveu més potent per a fer efectiu un canvi de paradigma social que ens situï com a pioners en la defensa dels drets humans i l'eradicació de les violències. Ens permetrà expulsar el sexisme dels centres escolars i afermar el respecte cap a les dones, la vida i la seguretat. Tot això abordant les diversitats i les identitats, amb totes les garanties per a desenvolupar un projecte vital ple.

Des de la Federació d'Educació de CCOO, fem nostres les reivindicacions del moviment feminista i realitzem una crida expressa a les treballadores i treballadors de l'educació i a la resta de la comunitat educativa a secundar massivament la vaga de 24 hores del dia 8 de març com a via per a impulsar el canvi real i efectiu per a la igualtat.
dijous, 10 de gener de 2019

Què cal saber sobre la Inspecció de Treball de Catalunya?

Tothom té dret a posar una denúncia davant de la Inspecció de Treball, encara que no sigui treballador/a de l’empresa que es denuncia. La persona denunciant és informada sobre si s’inicia o no procediment sancionador. Tanmateix, la persona que denuncia no necessàriament esdevé persona interessada dins el procediment. No s’admetran les denúncies anònimes, tampoc les fetes sense cap fonament, ni les referents a assumptes en coneixement d’un òrgan judicial. L’origen de la denúncia es tractarà sempre confidencialment. Les denúncies i les sol·licituds de mediació es poden presentar a les diferents inspeccions territorials.

http://treball.gencat.cat/web/.content/14_-_inspeccio_de_treball/ITC-eina-justicia-social/Triptico_ITC_cast.pdf


El/la ciudadano/a tiene derecho a poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo, aunque no sea trabajador/a de la empresa que se denuncia. La persona denunciante es informada sobre si se inicia o no el procedimiento sancionador. Sin embargo, la persona que denuncia no necesariamente es persona interesada en dicho procedimiento. No se admitirán denuncias anónimas, tampoco aquellas sin ningún fundamento, ni las referentes a asuntos en conocimiento de un órgano judicial. El origen de la denuncia se tratará siempre confidencialmente. Las denuncias se pueden presentar en las diferentes inspecciones territoriales.

->http://treball.gencat.cat/web/.content/14_-_inspeccio_de_treball/ITC-eina-justicia-social/Triptico_ITC_cast.pdf

dimarts, 20 de novembre de 2018

Sessions Informatives dels teus drets laborals
Sessions Informatives, novembre 2018
Una introducció bàsica als teus drets laborals, gratuïtes i obertes a tots els treballadors i les treballadores al sector no reglada.
Estan plenes d'informació útil amb la qual pots millorar les teves condicions al teu centre! 


Sesiones Informativas, Noviembre 2018
Una introdución básica a tus derechos laborales, gratuitas y abiertas a todos los trabajadores y las trabajadoras en el sector no reglado.
Están llenas de información con la cual podrías mejorar las condiciones laborales en tu centro! 

Information Sessions, November 2018
These sessions are a basic introduction to your labour rights, they're free of charge and open to all workers in the 'no reglada' sector.
They're full of information with which you could improve the working conditions in your centre!


Dijous, 29 de novembre, de 18:30-20:00, sala 45, Via Laietana 16, Barcelona

Divendres, 30 de novembre, de 10:30-12:00, sala 45, Via Laietana 16, Barcelona.

dilluns, 5 de novembre de 2018

Manual de supervivencia de la enseñanza no reglada
Encontrarás las respuestas a todas estas preguntas:

1. ¿Qué hago si la empresa me paga por debajo de lo que marca el convenio?
2. ¿Qué hago si estoy trabajando sin contrato?
3. El dueño de mi empresa se queja, diciéndome que no puede pagarme según la ley porque es una empresa pequeña, no gana suficiente, etc... ¿Qué hago?
Vale, entiendo el punto anterior, pero he notado que el volumen de clases ha bajado en mi escuela últimamente. ¿Y si mi jefe no mintiera sobre la situación económica?
4. ¿Por qué mi empresa me paga parte del salario en negro?
5. ¿Cómo puedo denunciar ante la Inspección de Trabajo y es realmente seguro?
6. ¿Merece la pena denunciar? ¿No me estaré buscando problemas innecesarios con mi jefe quien, a fin de cuentas, es el que tiene la sartén por el mango y me puede despedir?
7. ¿Qué puedo hacer si en el contrato figuran menos horas de las que en realidad trabajo?
En mi empresa tengo un trabajo a jornada parcial, aunque me gustaría tener uno a jornada completa. ¿Puedo hacer algo?
8. Tengo un contrato de obra y servicio. ¿Es legal? 

9. Me parece que en mi empresa se han equivocado al calcularme la antigüedad, pero no estoy segura.
10. Antes en mi escuela nos pagaban un extra por clase en empresa, pero la Dirección acaba de quitárnoslo. ¿Puedo hacer algo aunque este complemento no estuviera recogido en ningún papel o acuerdo?
11. Mi jefe me ha dicho que este curso si quiero trabajar tendré que hacerme autónoma pues hay menos plazas para trabajadores asalariados. ¿Es legal?
12. ¿Qué otras irregularidades son frecuentes en nuestro sector y que se pueden denunciar?
13. ¿Qué plazos tengo para reclamar y dónde puedo hacerlo?
14. ¿Quién defiende los derechos de los trabajadores?
Más información:

web: educacio.ccoo.cat/noreglat.ccoo.cat

facebook: CCOO Ensenyament No Reglat

twitter: @CCOONoReglat

dilluns, 10 de setembre de 2018

Sessions Informatives dels teus drets laboralsSessions Informatives, octubre 2018
Una introducció bàsica als teus drets laborals, gratuïtes i obertes a tots els treballadors i les treballadores al sector no reglada. Estan plenes d'informació útil amb la qual pots millorar les teves condicions al teu centre!

Sesiones Informativas, Octubre 2018
Una introdución básica a tus derechos laborales, gratuitas y abiertas a todos los trabajadores y las trabajadoras en el sector no reglado. Están llenas de información con la cual podrías mejorar las condiciones laborales en tu centro!

Information Sessions, October 2018
These sessions are a basic introduction to your labour rights, they're free of charge and open to all workers in the 'no reglada' sector.
They're full of information with which you could improve the working conditions in your centre!


Dijous, 4 de octubre, de 18:30-20:00, sala 45, Via Laietana 16, Barcelona

Divendres, 5 de octubre, de 10:30-12:00, sala 45, Via Laietana 16, Barcelona.

dilluns, 3 de setembre de 2018

Conveni Ensenyament privat no reglat, curs 2018/2019


El VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya segueix essent el conveni d'aplicació a la no reglada

CCOO segueix sent el sindicat majoritari en els ensenyaments no reglats de Catalunya amb una representativitat del 63% de delegats i delegades. Aquesta majoria en la representativitat significa que el VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya segueix sent el conveni d'aplicació durant el curs 2018/2019.

Consulta el conveni vigent aquí: https://goo.gl/fCpezM

En el VIII Conveni, l’Annex 6 marca la seva vigència:
“Les parts signants d’aquest Conveni acorden que, un cop finalitzi la vigència d’aquest Conveni i durant el període existent fins la signatura d’altre Conveni que el substitueixi, continuaran vigents totes les clàusules normatives d’aquest Conveni.”

També, existeix un acord signat per les patronals de No Reglada, i CCOO i UGT, amb data 21 d’abril de 2008, registrat amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que estipula que:
 “Totes les parts manifesten que fins que no hi hagi acord en els nous respectius convenis queda vigent íntegrament el VIII Conveni de Catalunya de l’Ensenyament Privat en la part que afecta a cada un dels àmbits.”

A partir d’aquests dos acords i també de la sentència del Tribunal Suprem del desembre de 2014, la vigència del VIII Conveni està garantida fins que existeixi el primer conveni d’eficàcia general a Catalunya.

CCOO, com sempre, estem disposats a negociar un conveni per a tot el sector de No Reglada que serveixi per garantir unes condicions laborals dignes pels treballadors i treballadores i per desbloquejar les taules salarials.