dijous, 4 de juliol de 2019

Resultat votació sobre el preacord del primer conveni:
El sindicat informa que el 85% de les afiliades i afiliats que van participar en la votació sobre el conveni col·lectiu dels ensenyaments no reglats van votar en favor del preacord.

En les properes setmanes se signarà el text final.

dissabte, 22 de juny de 2019

Assemblea dels ensenyaments no reglats pel preacord de conveniEl sindicat convoca a l'afiliació del sector dels ensenyaments no reglats a una assemblea per explicar el preacord del primer conveni col·lectiu del ensenyaments no reglats de Catalunya.


Convocatòries:

Dia: 27 de juny de 2019

Horari: 18.30 a 20.00 h 

Lloc: Via Laietana, 16, Barcelona, 4a planta, Sala 43.


Dia: 28 de juny de 2019

Horari: 10.30 a 12.00 h 

Lloc: Via Laietana, 16, Barcelona, 4a planta, Sala 45.


Ordre del dia:
  • El contingut del preacord per a un conveni col·lectiu per als ensenyaments no reglats de Catalunya
  • Votació


Els afiliats que no podran assistir a l'assemblea poden votar telemàticament del dia 1 de juliol fins al dia 3 de juliol.

dimarts, 12 de febrer de 2019

CCOO reclamarà la correcta aplicació de l'increment del Salari Mínim Interprofessional als treballadors i les treballadores i denunciarà els incompliments a la Inspecció de Treball

L’increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) a 900 euros mensuals en 14 pagues -el que suposa un total anual de 12.600 euros- i la seva entrada en vigor, al gener del 2019, pot produir alguns incompliments i frau en la seva aplicació per part de les empreses, segons considera CCOO de Catalunya.

Les noves quanties suposen un increment del 22,3%, tot i que l’SMI encara està molt lluny del fixat als països del nostre entorn i que cal acostar-ho al 60 % del salari mitjà, com indica la Carta Social Europea.

Tot i l’aplicació d’aquest increment del salari mínim, les persones treballadores tindran dret a percebre els complements salarials que estiguin vinculats a circumstàncies personals, o del lloc de treball, a més dels complements extrasalarials, que no formen part del salari garantit i que no podran ser absorbits ni compensats.


CCOO reclamarà la correcta aplicació de l'increment del Salari Mínim Interprofessional als treballadors i les treballadores i denunciarà els incompliments a la Inspecció de Treball

CCOO reclamará la correcta aplicación del incremento del Salario Mínimo Interprofesional a los trabajadores y las trabajadoras y denunciará los incumplimientos a la Inspección de Trabajo


dilluns, 4 de febrer de 2019

8 de març, dia Internacional de les Dones: CCOO convoca vaga general a l'educació


CCOO convoca vaga general a l'educació en tot l'Estat

8 de març, Dia Internacional de les Dones

La Federació d'Educació de CCOO apel·la a la defensa de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, i dels drets humans, i a la lluita contra les violències masclistes.

La Federació d'Educació de CCOO convoca vaga general en Educació el pròxim 8 de març dins del marc sindical confederal, que possibilita l'atur de 24 hores en sectors estratègics com l'ensenyament, clau per a l'eradicació del sexisme i l'avanç cap a una societat igualitària. 

Cada vegada és més urgent situar la igualtat, la coeducació i l'eliminació de violències en el centre del debat educatiu, per a promoure un canvi en les polítiques educatives que situïn al nostre país en llindars de progrés i desenvolupament d'acord amb el temps social. CCOO ha insistit repetidament en la necessitat que els governs posin els mitjans suficients perquè aquestes polítiques garanteixin la transformació del androcentrisme educatiu.

En el que va d'any, han assassinat a sis dones pel fet de ser-ho i s'han produït repetides violacions en grup. Davant això, el sistema judicial ha posat de manifest la urgència d'establir una estratègia global, concreta i d'impacte. No obstant això, encara no s'ha implementat pràcticament cap de les propostes que s'han de desenvolupar en el marc educatiu de la Llei 3/2007, ni s'han posat en marxa les mesures de l'acabat d'aprovar Pacte d'Estat contra la violència a les dones que obliga a impulsar iniciatives concretes en educació, com tampoc s'ha alliberat el pressupost per a això. 

Des de la Federació d'educació de CCOO, demandem: 

Continguts curriculars que abordin la història de les dones, amb presència d'autores de totes les matèries en els llibres de textos. Nomenament d'una persona agent d'igualtat amb crèdit horari diari, recursos econòmics i materials per a dur a terme quantes mesures siguin adequades per a assegurar la igualtat entre homes i dones. 

Contingut avaluable sobre prevenció del sexisme, canvis en els rols socials de gènere, sexualitats, respecte a les diversitats, identitats i expressions de gènere. 

Actualització de la vivència coeducativa als patis i espais escolars comuns més participativa i col·lectiva, en la qual es fomenti el respecte i la igualtat en tots els centres educatius, acadèmics i universitaris. 

Finançament per a aquells centres que disposin d'un projecte d'innovació educativa amb perspectiva de gènere. 

Inclusió de continguts relatius a formació per a la igualtat, amb perspectiva de gènere i prevenció de les violències, en els diferents processos d'accés a la professió docent.

Fons addicionals, en els PGE 2019, per a eliminar la bretxa salarial en l'àmbit de l'educació, situada en l'actualitat entorn del 8%, aproximadament. 

Elaboració, aprovació i promoció de protocols específics sobre assetjament sexual i per motiu de gènere en tots els sectors educatius, així com impuls a mesures concretes en els centres,amb la participació de l'alumnat. 

Extensió immediata del permís de paternitat per a promoure la conciliació laboral i familiar. 

Negociació urgent dels plans d'igualtat en tots els sectors educatius, incidint especialment en aquells en els quals existeix major bretxa salarial, precarietat i inestabilitat. 

Obligatorietat de tots els centres privats de disposar de plans d'igualtat que garanteixin la reducció de la temporalitat i parcialitat per a les dones. 

Mesures extraordinàries per a les dones víctimes de violència de gènere. 

Posada en marxa d'un pla de formació obligatori en matèria d'igualtat, gènere, identitats i diversitats en tots els sectors educatius.

L'educació és l'altaveu més potent per a fer efectiu un canvi de paradigma social que ens situï com a pioners en la defensa dels drets humans i l'eradicació de les violències. Ens permetrà expulsar el sexisme dels centres escolars i afermar el respecte cap a les dones, la vida i la seguretat. Tot això abordant les diversitats i les identitats, amb totes les garanties per a desenvolupar un projecte vital ple.

Des de la Federació d'Educació de CCOO, fem nostres les reivindicacions del moviment feminista i realitzem una crida expressa a les treballadores i treballadors de l'educació i a la resta de la comunitat educativa a secundar massivament la vaga de 24 hores del dia 8 de març com a via per a impulsar el canvi real i efectiu per a la igualtat.
dijous, 10 de gener de 2019

Què cal saber sobre la Inspecció de Treball de Catalunya?

Tothom té dret a posar una denúncia davant de la Inspecció de Treball, encara que no sigui treballador/a de l’empresa que es denuncia. La persona denunciant és informada sobre si s’inicia o no procediment sancionador. Tanmateix, la persona que denuncia no necessàriament esdevé persona interessada dins el procediment. No s’admetran les denúncies anònimes, tampoc les fetes sense cap fonament, ni les referents a assumptes en coneixement d’un òrgan judicial. L’origen de la denúncia es tractarà sempre confidencialment. Les denúncies i les sol·licituds de mediació es poden presentar a les diferents inspeccions territorials.

http://treball.gencat.cat/web/.content/14_-_inspeccio_de_treball/ITC-eina-justicia-social/Triptico_ITC_cast.pdf


El/la ciudadano/a tiene derecho a poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo, aunque no sea trabajador/a de la empresa que se denuncia. La persona denunciante es informada sobre si se inicia o no el procedimiento sancionador. Sin embargo, la persona que denuncia no necesariamente es persona interesada en dicho procedimiento. No se admitirán denuncias anónimas, tampoco aquellas sin ningún fundamento, ni las referentes a asuntos en conocimiento de un órgano judicial. El origen de la denuncia se tratará siempre confidencialmente. Las denuncias se pueden presentar en las diferentes inspecciones territoriales.

->http://treball.gencat.cat/web/.content/14_-_inspeccio_de_treball/ITC-eina-justicia-social/Triptico_ITC_cast.pdf

dimarts, 20 de novembre de 2018

Sessions Informatives dels teus drets laborals
Sessions Informatives, novembre 2018
Una introducció bàsica als teus drets laborals, gratuïtes i obertes a tots els treballadors i les treballadores al sector no reglada.
Estan plenes d'informació útil amb la qual pots millorar les teves condicions al teu centre! 


Sesiones Informativas, Noviembre 2018
Una introdución básica a tus derechos laborales, gratuitas y abiertas a todos los trabajadores y las trabajadoras en el sector no reglado.
Están llenas de información con la cual podrías mejorar las condiciones laborales en tu centro! 

Information Sessions, November 2018
These sessions are a basic introduction to your labour rights, they're free of charge and open to all workers in the 'no reglada' sector.
They're full of information with which you could improve the working conditions in your centre!


Dijous, 29 de novembre, de 18:30-20:00, sala 45, Via Laietana 16, Barcelona

Divendres, 30 de novembre, de 10:30-12:00, sala 45, Via Laietana 16, Barcelona.