dissabte, 26 de març de 2011

Manifestació ensenyament privat no reglat de dissabte, 26 de març a Barcelona

Manifest, Manifestació de No Reglada, 26 març 2011

El sindicat, Comissions Obreres, les treballadores i els treballadors, aquí presents, professionals que impartim ensenyament i formació en la gran diversitat de centres i cursos que representen el sector de no reglada, manifestem que: