dimarts, 10 de febrer de 2015

ACTUALITAT Febrer 2015 - El VIII Conveni segueix essent el conveni d'aplicació a la no reglada

El Tribunal Suprem ens dóna la raó en la Ultraactivitat
El VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya segueix essent el conveni d'aplicació a la no reglada

Uns dels pilars de la Reforma Laboral de 2012, el final de la ultraactivitat, va patir un sever correctiu quan el Tribunal Suprem va dictaminar el passat dia 17 de desembre que els drets dels treballadors i treballadores recollits als convenis continuen vigents, malgrat s’hagi esgotat l’any de pròrroga que regula dita reforma. Recordeu que aquest concepte jurídic dictava que els convenis col•lectius es prorrogaven automàticament de manera indefinida fins que no es pactava un de nou.

En el VIII Conveni, l’Annex 6 marca la seva vigència:

“Les parts signants d’aquest Conveni acorden que, un cop finalitzi la vigència d’aquest Conveni i durant el període existent fins la signatura d’altre Conveni que el substitueixi, continuaran vigents totes les clàusules normatives d’aquest Conveni.”

També, existeix un acord signat per les patronals de No Reglada, i CCOO i UGT, amb data 21 d’abril de 2008, registrat amb el Departament de Treball, Generalitat de Catalunya, que estipula que:


“Totes les parts manifesten que fins que no hi hagi acord en els nous respectius convenis queda vigent íntegrament el VIII Conveni de Catalunya de l’Ensenyament Privat en la part que afecta a cada un dels àmbits.”

A partir d’aquests dos acords i també de la sentència del Tribunal Suprem, la vigència del VIII Conveni està garantida fins que existeixi el primer conveni d’eficàcia general a Catalunya.

CCOO, com sempre, estem disposats a negociar un conveni per a tot el sector de No Reglada que serveixi per garantir unes condicions laborals dignes per els treballadors i treballadores.
    Cap comentari:

    Publica un comentari a l'entrada