divendres, 13 d’octubre de 2017

Assemblea dels ensenyaments no reglats: 19 i 20 d'octubre

Convoquem a tots els treballadors i treballadores del sector dels ensenyaments no reglats a una assemblea en relació al conveni i altres temes d'actualitat.


Hem organitzat dues convocatòries per assegurar que tothom podrà participar: 

   
-1a convocatòria 19 d'octubre a les 18:30 h, sala 21

-2a convocatòria 20 d'octubre a les 10:30 h, sala 47.

L'assemblea tindrà lloc a Via Laietana 16, a Barcelona.Us hi esperem!

divendres, 6 d’octubre de 2017

Conveni Ensenyament privat no reglat, curs 2017/18


El VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya segueix essent el conveni d'aplicació a la no reglada


Després d'haver aconseguit la majoria de delegats i delegades en les eleccions sindicals del nostre sector durant el curs 2016/2017, CCOO segueix sent el  sindicat majoritari en els ensenyaments no reglats de Catalunya amb una representativitat del 67% de delegats i delegades. Aquesta majoria en la representativitat significa que el VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya segueix sent el conveni d'aplicació durant el curs 2016/2017.

Consulta el conveni vigent aquí: https://goo.gl/fCpezM

En el VIII Conveni, l’Annex 6 marca la seva vigència:
“Les parts signants d’aquest Conveni acorden que, un cop finalitzi la vigència d’aquest Conveni i durant el període existent fins la signatura d’altre Conveni que el substitueixi, continuaran vigents totes les clàusules normatives d’aquest Conveni.”

També, existeix un acord signat per les patronals de No Reglada, i CCOO i UGT, amb data 21 d’abril de 2008, registrat amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que estipula que:

“Totes les parts manifesten que fins que no hi hagi acord en els nous respectius convenis queda vigent íntegrament el VIII Conveni de Catalunya de l’Ensenyament Privat en la part que afecta a cada un dels àmbits.”

A partir d’aquests dos acords i també de la sentència del Tribunal Suprem del desembre de 2014, la vigència del VIII Conveni està garantida fins que existeixi el primer conveni d’eficàcia general a Catalunya.

CCOO, com sempre, estem disposats a negociar un conveni per a tot el sector de No Reglada que serveixi per garantir unes condicions laborals dignes pels treballadors i treballadores i per desbloquejar les taules salarials.

El conveni per al curs 2017/18

El convenio para el curso 2017/18

The agreement for Academic Year 2017/18


dimecres, 11 de gener de 2017

Novetats al permís de paternitat


Accedeix al document en pdf


Què és el permís de paternitat?És el període de suspensió de la relació laboral, per raó de naixement, adopció o acolliment, que correspon només a un dels progenitors, a elecció de les persones interessades. En el supòsit de part, la suspensió correspon en exclusiva al progenitor que no ha parit. És un permís nominal que NO pot ser cedit totalment ni parcial a l'altre progenitor, com Sí passa amb algunes de les 16 setmanes de permís de maternitat.Quina és la durada del permís de paternitat?L'ampliació de 2 a 4 setmanes del permís patern per naixement o adopció estava prevista a la llei d'igualtat de 2007 però els successius governs del PSOE i PP van posposar la seva aplicació.
A partir de 01/01/2017 passa de 13 dies a 4 setmanes ininterrompudes, ampliables en els supòsits de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon. Aquest permís es podrà gaudir en règim de jornada completa o en règim de jornada parcial de un mínim del 50%, previ acord entre l’empresari i el treballador o treballadora.
No s’ha d’oblidar que independentment de l’increment del permís de paternitat, els pares continuen tenint el permís per naixement de fill/a de 2 dies, que es poden ampliar segons conveni. Aquest permís s’ha de gaudir de forma continua i consecutiva a partir del moment del naixement de la criatura.Quan es pot gaudir i quins són els requisits per fer-ho?A diferència del permís per naixement, el permís de paternitat és pot gaudir quan el pare ho cregui més convenient: simultàniament i durant el permís de maternitat de la mare o immediatament a continuació d’aquest. Així doncs, en el cas de coincidència amb les vacances, aquesta flexibilitat d’elecció ens permet gaudir d’aquest permís abans i/o després de les vacances.
Si el pare fa ús del permís de paternitat, encara que només sigui d’un dia, estarà protegit contra l’acomiadament com ho està la mare amb permís de maternitat.
El període mínim de cotització exigit per tenir dret a la prestació és de 180 dies dins els 7 anys immediatament anteriors a la data d'inici de la suspensió o, alternativament, de 360 dies al llarg de la vida laboral abans de la data esmentada.Quina és la retribució durant aquest període?


A l’igual que durant el permís de maternitat, es cobra el 100% del salari. No ho paga el centre, sinó que és una prestació que va a càrrec de la Seguretat Social.

Què implica el naixement d’un fill o una filla pel pare?
  •  Dret a gaudir del permís de naixement i del permís de paternitat.
  •  Dret a compartir i distribuir-se amb la mare el permís de maternitat.
  •  Dret a exercir la reducció de jornada en una hora diària per lactància, fins als 9 mesos de la criatura. En cas d’acord amb l’empresa es pot gaudir de manera compactada.
  •  Dret a reducció de jornada fins als 12 anys de la criatura
  •  Dret a excedència per cura de fill o filla fins als 3 anys.

CCOO DEFENSEM ELS TEUS DRETS. VINE I PARTICIPA!