divendres, 13 d’octubre de 2017

Assemblea dels ensenyaments no reglats: 19 i 20 d'octubre

Convoquem a tots els treballadors i treballadores del sector dels ensenyaments no reglats a una assemblea en relació al conveni i altres temes d'actualitat.


Hem organitzat dues convocatòries per assegurar que tothom podrà participar: 

   
-1a convocatòria 19 d'octubre a les 18:30 h, sala 21

-2a convocatòria 20 d'octubre a les 10:30 h, sala 47.

L'assemblea tindrà lloc a Via Laietana 16, a Barcelona.Us hi esperem!

divendres, 6 d’octubre de 2017

Conveni Ensenyament privat no reglat, curs 2017/18


El VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya segueix essent el conveni d'aplicació a la no reglada


Després d'haver aconseguit la majoria de delegats i delegades en les eleccions sindicals del nostre sector durant el curs 2016/2017, CCOO segueix sent el  sindicat majoritari en els ensenyaments no reglats de Catalunya amb una representativitat del 67% de delegats i delegades. Aquesta majoria en la representativitat significa que el VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya segueix sent el conveni d'aplicació durant el curs 2016/2017.

Consulta el conveni vigent aquí: https://goo.gl/fCpezM

En el VIII Conveni, l’Annex 6 marca la seva vigència:
“Les parts signants d’aquest Conveni acorden que, un cop finalitzi la vigència d’aquest Conveni i durant el període existent fins la signatura d’altre Conveni que el substitueixi, continuaran vigents totes les clàusules normatives d’aquest Conveni.”

També, existeix un acord signat per les patronals de No Reglada, i CCOO i UGT, amb data 21 d’abril de 2008, registrat amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que estipula que:

“Totes les parts manifesten que fins que no hi hagi acord en els nous respectius convenis queda vigent íntegrament el VIII Conveni de Catalunya de l’Ensenyament Privat en la part que afecta a cada un dels àmbits.”

A partir d’aquests dos acords i també de la sentència del Tribunal Suprem del desembre de 2014, la vigència del VIII Conveni està garantida fins que existeixi el primer conveni d’eficàcia general a Catalunya.

CCOO, com sempre, estem disposats a negociar un conveni per a tot el sector de No Reglada que serveixi per garantir unes condicions laborals dignes pels treballadors i treballadores i per desbloquejar les taules salarials.

El conveni per al curs 2017/18

El convenio para el curso 2017/18

The agreement for Academic Year 2017/18