dilluns, 10 de setembre de 2018

Sessions Informatives dels teus drets laboralsSessions Informatives, octubre 2018
Una introducció bàsica als teus drets laborals, gratuïtes i obertes a tots els treballadors i les treballadores al sector no reglada. Estan plenes d'informació útil amb la qual pots millorar les teves condicions al teu centre!

Sesiones Informativas, Octubre 2018
Una introdución básica a tus derechos laborales, gratuitas y abiertas a todos los trabajadores y las trabajadoras en el sector no reglado. Están llenas de información con la cual podrías mejorar las condiciones laborales en tu centro!

Information Sessions, October 2018
These sessions are a basic introduction to your labour rights, they're free of charge and open to all workers in the 'no reglada' sector.
They're full of information with which you could improve the working conditions in your centre!


Dijous, 4 de octubre, de 18:30-20:00, sala 45, Via Laietana 16, Barcelona

Divendres, 5 de octubre, de 10:30-12:00, sala 45, Via Laietana 16, Barcelona.

dilluns, 3 de setembre de 2018

Conveni Ensenyament privat no reglat, curs 2018/2019


El VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya segueix essent el conveni d'aplicació a la no reglada

CCOO segueix sent el sindicat majoritari en els ensenyaments no reglats de Catalunya amb una representativitat del 63% de delegats i delegades. Aquesta majoria en la representativitat significa que el VIII Conveni d'Ensenyament Privat de Catalunya segueix sent el conveni d'aplicació durant el curs 2018/2019.

Consulta el conveni vigent aquí: https://goo.gl/fCpezM

En el VIII Conveni, l’Annex 6 marca la seva vigència:
“Les parts signants d’aquest Conveni acorden que, un cop finalitzi la vigència d’aquest Conveni i durant el període existent fins la signatura d’altre Conveni que el substitueixi, continuaran vigents totes les clàusules normatives d’aquest Conveni.”

També, existeix un acord signat per les patronals de No Reglada, i CCOO i UGT, amb data 21 d’abril de 2008, registrat amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que estipula que:
 “Totes les parts manifesten que fins que no hi hagi acord en els nous respectius convenis queda vigent íntegrament el VIII Conveni de Catalunya de l’Ensenyament Privat en la part que afecta a cada un dels àmbits.”

A partir d’aquests dos acords i també de la sentència del Tribunal Suprem del desembre de 2014, la vigència del VIII Conveni està garantida fins que existeixi el primer conveni d’eficàcia general a Catalunya.

CCOO, com sempre, estem disposats a negociar un conveni per a tot el sector de No Reglada que serveixi per garantir unes condicions laborals dignes pels treballadors i treballadores i per desbloquejar les taules salarials.