dijous, 10 de gener de 2019

Què cal saber sobre la Inspecció de Treball de Catalunya?

Tothom té dret a posar una denúncia davant de la Inspecció de Treball, encara que no sigui treballador/a de l’empresa que es denuncia. La persona denunciant és informada sobre si s’inicia o no procediment sancionador. Tanmateix, la persona que denuncia no necessàriament esdevé persona interessada dins el procediment. No s’admetran les denúncies anònimes, tampoc les fetes sense cap fonament, ni les referents a assumptes en coneixement d’un òrgan judicial. L’origen de la denúncia es tractarà sempre confidencialment. Les denúncies i les sol·licituds de mediació es poden presentar a les diferents inspeccions territorials.

http://treball.gencat.cat/web/.content/14_-_inspeccio_de_treball/ITC-eina-justicia-social/Triptico_ITC_cast.pdf


El/la ciudadano/a tiene derecho a poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo, aunque no sea trabajador/a de la empresa que se denuncia. La persona denunciante es informada sobre si se inicia o no el procedimiento sancionador. Sin embargo, la persona que denuncia no necesariamente es persona interesada en dicho procedimiento. No se admitirán denuncias anónimas, tampoco aquellas sin ningún fundamento, ni las referentes a asuntos en conocimiento de un órgano judicial. El origen de la denuncia se tratará siempre confidencialmente. Las denuncias se pueden presentar en las diferentes inspecciones territoriales.

->http://treball.gencat.cat/web/.content/14_-_inspeccio_de_treball/ITC-eina-justicia-social/Triptico_ITC_cast.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada